YŘkleniyor...

Man┼čet Haberler
Mevlid Kandili nedir ve o g├╝n neler yap─▒lmal─▒d─▒r? (02.01.2015 - 16:49)

Mevlid, do─čum zaman─▒ demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ay─▒n─▒n 11. ve 12. günleri aras─▒ndaki gecedir. Peygamber efendimizin do─čum günü, bütün Müslümanlar─▒n bayram─▒d─▒r. Resulullah dünyaya gelince, amcas─▒ Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, (Karde┼čin Abdullah'─▒n o─člu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmi┼čti. (Ona süt vermek ┼čart─▒yla, seni azat ettim) demi┼čti. Bunun için, Ebu Leheb'in, her mevlid gecesinde, azab─▒ biraz hafifler. Mevlid gecesi sevinen, o geceye k─▒ymet veren müminler pek çok sevab kazan─▒r. Hâf─▒z Muhammed ibni Cezeri ┼×afii diyor ki: (Ebu Leheb'e rüyada hali soruldu─čunda, çok azap çekiyorum. Ancak, Resulullah─▒n dünyaya geli┼čini müjdeleyen cariyemi sevincimden azat etti─čim için, her y─▒l, Rebiul-evvel ay─▒n─▒n 12. geceleri, azab─▒m hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azg─▒n bir kâfirin azab─▒ hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun do─čdu─ču gece sevinir, mal─▒n─▒ uygun yerlere da─č─▒t─▒r, ziyafet verir, böylece, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar. (M. Nasihat)
Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-─▒ kirama ziyafet verir, dünyay─▒ te┼črifindeki ve çocukluk zaman─▒ndaki ┼čeyleri anlat─▒rd─▒. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-─▒ kiram─▒ toplar, Resulullah efendimizin do─čumundaki ola─čanüstü hâlleri konu┼čurlard─▒. Bu gece, Resulullah─▒n do─čum zaman─▒nda görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, ö─črenmek çok sevapt─▒r. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. ─░slam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermi┼člerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmu┼čtur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en k─▒ymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de k─▒ymetlidir diyen âlimler de vard─▒r.
El-mukni, el-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplar─▒nda Mevlid gecesinin Kadir gecesinden k─▒ymetli oldu─ču bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)
(Allah, bir kimseye söz ve yaz─▒ sanat─▒ ihsan ederse, Resulullah─▒ övsün, dü┼čmanlar─▒n─▒ kötülesin) hadis-i ┼čerifine uyularak, as─▒rlard─▒r mevlid kitaplar─▒ yaz─▒lm─▒┼č ve okunmu┼čtur. Resulullah efendimizi öven çe┼čitli mevlid kasideleri vard─▒r. Me┼čhur olan ve Türkiye'de her zaman okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. as─▒rda yazm─▒┼čt─▒r. Bunlar─▒n asr-─▒ saadetten sonra yaz─▒lmas─▒, bid'at olmas─▒n─▒ gerektirmez. Çünkü Resulullah─▒ övmek ibadettir. Her zaman Onu övücü kasideler, yaz─▒lar yaz─▒labilir. Onlar─▒ da okumak bid'at de─čil, sevap olur. Mevlid-i ┼čerif okumak, Resulullah─▒n dünyaya geli┼čini, mirac─▒n─▒ ve hayat─▒n─▒ anlatmak, Onu hat─▒rlamak, Onu övmek demektir. Her müminin, iman─▒ gere─či Resulullah─▒ çok sevmesi gerekir. Çok sevmek kâmil müminin alametidir. Buhari'deki hadis-i ┼čerifte, (Beni ana baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz) buyuruldu. Mevlid okumak de─čil, mevlidde dine ayk─▒r─▒ ┼čeyler yapmak günaht─▒r.
Hadis-i ┼čeriflerde buyuruldu ki:
(Bir ┼čeyi çok seven, elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullah─▒ seven de onu çok anar.)
(Peygamberleri anmak, hat─▒rlamak ibadettir.) [Deylemi] (Bu ibadeti, ┼čiir olarak söylemek daha tesirli olur. Resulullah efendimizin ┼čairleri, camide, Resulullah─▒ öven ve kâfirleri kahreden ┼čiirler okurlard─▒.)
Bunlardan Hassan bin Sabit hazretlerinin ┼čiirlerini çok be─čenirdi. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, mescide bu ┼čair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit hazretleri minbere ç─▒kar, dü┼čmanlar─▒ kötüler, Resulullah─▒ överdi. Resulullah efendimiz de buyurdu ki:
(Hassan─▒n sözleri, dü┼čmanlara ok yaras─▒ndan daha tesirlidir.) [M. Nasihat]

Vehhabiler, mezhepsizler, Resulullah efendimizi öven ve ondan ┼čefaat isteyen Müslümanlara mü┼črik damgas─▒n─▒ bas─▒yorlar. Bunu aç─▒kça söyleyemedikleri için, mevlide bid'at diyorlar. Resulullah─▒ övmek bid'at olmaz. Bu övgüden ancak, Allah'─▒ ve Resulünü sevmeyen rahats─▒z olur; çünkü Allahü teâlâ Onu övmektedir. Kur'an-─▒ kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]
(Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyar─▒c─▒ olarak gönderdik.) [Sebe 28]

Hristiyanlar, bizden ö─črendi!..
Do─čum gününe önem vermeyi hristiyanlar, müslümanlardan ö─črenip alm─▒┼člard─▒r.
Mevlid okuman─▒n k─▒ymetli bir ibadet oldu─čunu bildirmek için ─░slam âlimleri çe┼čitli dillerde kitaplar yazm─▒┼člard─▒r. Bunlardan on tanesi, Ke┼čf-üz-zünunda bildirilmektedir.
─░bni Hacer-i Hiytemi hazretlerinin En-Nimet-ül-kübra isimli mevlid kitab─▒ ile imam-─▒ Süyuti hazretlerinin Erreddü ala men enkere k─▒raetel mevlid-in-Nebi kitab─▒ me┼čhurdur.
Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûklar─▒n en üstünde oldu─čunu söylemek, Allahü teâlân─▒n, sevgili Peygamberine verdi─či üstünlükleri saymak ve Ondan ┼čefaat istemek, büyük ibadettir. Buna kar┼č─▒ koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inatt─▒r. Resulullah─▒ övmek, anmak laz─▒m geldi─čine delil olarak, Ahzab suresinin (Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi?
─░slam âlimleri buyuruyor ki:
Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatl─▒ ┼čeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin ┼čükrünü yerine getirmek müstehapt─▒r. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunlar─▒ Allah r─▒zas─▒ için yapmak çok sevap olur. (─░bni Battal maliki)

MEVL─░D KAND─░L─░NDE NELER YAPILIR
Mübarek geceler, ─░slam dininin k─▒ymet verdi─či gecelerdir. Allahü teâlâ, kullar─▒na çok ac─▒d─▒─č─▒ için, baz─▒ gecelere k─▒ymet vermi┼č, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edece─čini bildirmi┼čtir. Kullar─▒n─▒n çok ibadet yapmas─▒, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep k─▒lm─▒┼čt─▒r. (S. Ebediyye)
─░mam-─▒ Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Ahiret yolcusunun, ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri bo┼č geçirmesi uygun de─čildir; çünkü bunlar hay─▒r mevsimleri ve kâr─▒ bol olan gecelerdir. Kazançl─▒ mevsimleri ihmal eden tüccar, bir kâr sa─člayamad─▒─č─▒ gibi, mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ula┼čamaz. (─░hya)

─░slam âlimleri buyuruyor ki:
Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatl─▒ ┼čeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin ┼čükrünü yerine getirmek müstehapt─▒r. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunlar─▒ Allah r─▒zas─▒ için yapmak çok sevap olur. (─░bni Battal maliki)
Mevlid cemiyetinde, salihleri toplay─▒p, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevapt─▒r. Fakat, bunlara çalg─▒ gibi haram kar─▒┼čt─▒rmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)
Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, ne┼če ve sevinç göstermek, haram kar─▒┼čt─▒rmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. (Allame Nasirüddin)


Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz do─čdu─ču için sevinenlerin günahlar─▒ affedilir. Mevlid gecesinde, Resulullah'─▒n do─čdu─ču zaman görülen hâlleri okumak, dinlemek, ö─črenmek çok sevabd─▒r. Kendisi de anlat─▒rd─▒. Eshab-─▒ kiram da, toplan─▒p anlat─▒rlard─▒. (S. Ebediyye)

Mevlid Kandili için oruç tutmak, iyi olur. Mevlid Kandili, Resulullah'─▒n do─čum günüdür. Peygamber efendimiz, pazartesi günleri niye oruç tuttu─ču sorulunca, (Bugün dünyaya geldim. ┼×ükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim)
Mevlid Kandili sebebiyle oruç tutmak isteyen (bu sene için) 2-3 veya 3-4 Ocak günleri tutmal─▒.

─░lahi ve mevlid okumak ibadettir. Ad─▒na "tasavvuf müzi─či" de dense, çalg─▒n─▒n her çe┼čidi haramd─▒r. ─░badet etmeye, Kur'an okumaya, namaz k─▒lmaya, zikir çekmeye haram kar─▒┼čt─▒rmak küfür olur. Çünkü ─░mam-─▒ Gazâlî hazretleri buyuruyor ki: Resulullah'─▒n geldi─či bir evde, küçük zenci k─▒zlar [cariyeler] tef çal─▒p ┼čark─▒ söylüyorlard─▒. ┼×ark─▒y─▒ b─▒rak─▒p, Resulullah'─▒ övmeye ba┼člad─▒lar. Resulullah, (Onu b─▒rak─▒n, oyun aras─▒nda beni övmeyin! Beni övmek [mevlid, ilahi okumak] ibadettir. E─člence, oyun aras─▒nda ibadet caiz de─čildir) buyurdu. (─░hya)
─░bni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki: Tarikatç─▒lar─▒n sallan─▒p oynamalar─▒na raks denir. F─▒k─▒h âlimleri, (Raks─▒ helâl say─▒p, bilhassa tefle oynayarak tegannî eden kimse kâfir olur) demi┼člerdir. Çalg─▒n─▒n ve raks─▒n haram oldu─ču hususunda müctehid imamlar─▒n sözbirli─či vard─▒r. Raks─▒ helâl gören kâfir olur. Her çalg─▒ haramd─▒r. (Redd-ül-muhtar)
(Çalg─▒ya helâl diyen âlimler var, çalg─▒l─▒ ilahi küfür olmaz) diyen türedilere itibar etmemeli.

Bu Habere Yapřlan Yorumlar
Bu Habere Ait Kayřtlř Yorum Bulunamadř.
Yorum Yapřn
Misafir :